Elektrické vykurovanie

Elektrické podlahové vykurovanie je v súčasnej dobe jedným z najobľúbenejších vykurovacích systémov. Je ho možné klásť takmer pod všetky podlahové krytiny. Podlahové vykurovanie je celé skryté v podlahe a tým nebráni designovým riešeniam v interiéroch.

Vykurovacie vodiče môžu byť inštalované ako priamovýhrevné vykurovanie – v tenkej vrstve lepidla alebo nivelizačného poteru, akumulačné vykurovanie – káble sú zaliate do hrubej vrstvy betónu alebo anhydridu , suchá inštalácia – vykurovací vodič je uložený do systémovej dosky, ktorá celkom eliminuje mokrý proces.