FERMACELL

podlahové dosky Fermacell

Doska Fermacel je čisto prírodným produktom. Vyrába sa zmiešaným sadry, papierových vlákien z recyklovaného papiera a vody, ktoré sa pod vysokým tlakom lisujú do stabilných dosiek. Špeciálny výrobný proces zaistí vysokú pevnosť, tvrdosť a tiež nehorľavosť materiálu fermacell.

Vďaka svojmu zloženiu je fermacell stavebnou doskou, protipožiarnou doskou a zároveň je vhodný do vlhkého prostredia. Stavebná doska fermacell neobsahuje žiadne látky, ktoré by boli zdraviu škodlivé. Pretože neobsahuje žiadne spojivá, neobťažuje zápachom a zároveň je táto homogénna doska veľmi priedušná.

Stavebné dosky fermacell vyhovujú požiadavkám stavebnej biológie.