TONALITY

suchý keramický systém skladajúcej podlahy

Pálená hlina ako stavebný materiál je tradičným výrobkom, ktorý ľudstvo používa už viac ako 5000 rokov. Vzniká z prírodných materiálov ekologickým spracovaním pri využití ílov, vody, vzduchu a ohňa. Tieto 4 faktory stoja pri zrode tohto zatiaľ neprekonaného stavebného materiálu. Takáto podlaha má ideálnu, ustálenú hmotnostnú vlhkosť, nevytvára podmienky pre plesne a huby, účinne tlmí zvuk, je odolná voči ohňu, má vysokú statickú únosnosť, výbornú akumulačnú schopnosť a umožňuje difúziu vodných pár.

Podlaha z prírodnej keramiky, zabezpečuje zdravé a príjemné prostredie, regulujúca vlhkosť, navyše dostatočne pevná, aby nahradila mokré betónové a anhydritové potery, s perfektným prestupom tepla a akumulačnou schopnosťou, v hrúbke len dva centimetre a neuveriteľne rýchlou a nenáročnou pokládkou.