Teplovodné vykurovanie

PODLAHOVÉ VYKUROVANIE – SUCHÝ PROCES FA-BRICK

Modernou a ekologickou alternatívou, ako aj vhodnou náhradou mokrého procesu, je suchá konštrukčná podlaha FA-BRICK. Spoločnosť FA-BRICK ponúka ucelené riešenie suchej konštrukčnej podlahy, dodávkou jednotlivých produktov, vyrábaných vo vlastnej réžii, na Slovensku a časti produktov dovážaných od renomovaných firiem zo zahraničia.

Ako jeden z mála výrobcov poskytuje zákazníkovi komplexný balík produktov a služieb, vrátane odbornej montáže. Zaoberá sa robotickým vyrovnávaním nerovnosti základovej dosky, (nerovnosti sú od 1,5 do 3,5 cm), použitím prírodného keramického kameniva, čím k vyrovnaniu podlahy dôjde už pri prvej vrstve konštrukčného procesu, a nie na konci montáže, ako to je u mokrých procesov.

Týmto sa dosiahne plynulý a rovnomerný prestup tepla cez roznášaciu vrstvu keramickej podlahy Creaton v celom obývanom priestore. V modernom stavebníctve sa čoraz viac objavujú požiadavky na kombináciu tradičných postupov, v novom, rýchlom a ekonomicky výhodnom štýle bývania.

Konštrukčná podlaha Creaton je ideálna pre zrubové stavby, drevostavby, rekonštrukcie, výstavby rodinných domov, bungalovov, bytových jednotiek a pod.

Dnešný trend v individuálnej bytovej výstavbe je v krátkom časovom období (6 až 8 mesiacov) obývať stavbu, z rôznych dôvodov (predaj bytu, hypotéky a pod.).

Podlaha spĺňa požiadavku zo strany projektantov na nízku konštrukčnú výšku a zaťažiteľnosť podlahy z dôvodu širokých rozponov prekladov a okenných otvorov, a ponúka nízke zaťaženie stropov cca. do 40 kg/m2,/mokrý proces 90-110kg/m2/.

Suchá podlaha nemala v minulosti  svoju históriu z viacerých dôvodov:

  • na Slovensku nebol žiadny výrobca, ktorý by ponúkol kompletné  riešenie výroby, dodávky a montáže suchej podlahy

  • cena jednotlivých produktov bola nepriaznivá z dôvodov vysokej ceny, pri dovoze zo zahraničia

  • len  veľmi málo firiem malo skúsenosti s montážou podlahového vykurovania s teplovodným alebo elektrickým vykurovaním

  • neochota majstrov meniť tradičné postupy